publicitat sostenible 2016-10-16T19:54:55+00:00

Publicitat sostenible

Sostenible: “que es manté al llarg del temps, sense esgotar els recursos o perjudicant el media ambient.”
Publicitat: “Conjunt de mitjans, tècniques i activitats que tenen com a objectiu donar a conèixer al públic un producte, una opinió o una notícia amb una finalitat determinada.”

Qualsevol actitud, àmbit o disciplina que poguem imaginar-nos pot ser sostenible. La publicitat també. Porto uns anys canviant costums i hàbits en el meu dia a dia per a reduir l’impacte en el medi ambient. Interessant-me per conèixer pràctiques per viure d’una manera més sostenible i còmode alhora. Informant-me i descobrint eines com EdTOOL (ecodesign tool). Una web on Inèdit, la UAB i Sostenipra han implantat una guia personalitzable per a empreses que vulguin millorar la sostenibilitat dels seus serveis i productes mitjançant l’ecodisseny.

Entendre fets com que fabricar productes multi material és més nociu que productes mono material. O tenir en compte que l’impacte mediambiental del producte depèn tan del tipus de material, com de la producció, packaging, el transport usat en la distribució, el seu ús i manteniment o el final de vida del producte.

Realment em va fer reflexionar en com podria aplicar totes aquestes directrius al món de la publicitat. Adaptant la mateixa filosofia de l’ecodisseny a la publicitat sostenible.

Gràcies a la meva experiència en l’àmbit de la comunicació i la publicitat he pogut anar elaborant tota una sèrie de bones pràctiques per poder treballar fent publicitat sostenible.

Els conceptes de sostenibilitat són aplicables a l’àmbit artístic i l’industrial a diferent escala.
Una empresa industrial té un impacte més ampli en el medi ambient. Però les accions des dels dos àmbits es basen en la mateixa filosofia independentment de la magnitud.

Si tots els consumidors demanen productes sostenibles, el mercat s’adapta. Com ja està succeint en els darrers anys. Totes les accions petites conten. Estic segura que en un futur no molt llunyà la sostenibilitat estarà a l’ordre del dia, no per opció sinó per necessitat. D’aquesta manera potser les generacions futures podran continuar gaudint dels beneficis dels recursos naturals del nostre planeta.