Publicitat online 2016-10-16T19:55:08+00:00

Project Description

Publicitat online en campanyes digitals

Una de les principals avantatges d’utilitzar la publicitat online, és la capacitat de mesurar a qui hem arribat. Sembla simple a primera vista. Però, en medis com revistes i publicitat gràfica en general, és molt difícil saber, a quin dels nostres clients li ha agradat l’anunci. Per així poder contactar amb ell.

I també és molt difícil saber quin és el perfil dels nostres clients. Per poder enviar la informació al que realment estarà interessat en el que li podem oferir. La segmentació, és a dir, la capacitat d’arribar al client que té un perfil adequat pel nostre producte, és també un plus extraordinari de la que disposa la publicitat on-line.

L’altre gran avantatge en termes de sostenibilitat és que no gastem paper i no fem servir tinta. Les tintes són un element altament contaminant amb una degradació nociva i lenta. L’ordinador, la tablet o el mòbil són les eines que fem servir per consultar la xarxa. I no han estat subjectes a pràctiques de sostenibilitat encara. No obstant això, empreses de telefonia mòbil com “fairphone” estan començant a invertir en tecnologia modular i reciclable. Esperem que aquests utensilis millorin la seva cadena de subministrament i producció.

Mentrestant reflexe només utilitza energia de fonts renovables per treballar, i fa tots els possibles per gestionar els residus tecnològics de la millor manera possible.

En aquest post podeu veure si entreu a l’enllaç com hem estructurat el canal de YouTube, de manera que sigui efectiu tant a nivell de visionats com per les campanyes que realitzem habitualment amb Maquinària Viñas.